O autorovi

O autorovi

David Baffi je jednou z nejvýraznějších osobností současné slovenské malby. Patří k představitelům skupiny tzv. csudaiovcov, kteří spoluvytvářely podobu slovenského umění po roce 2000.

Mnozí absolventi studia v IV. ateliéru malby prof. Ivana Csudaia na VŠVU z let 2005 - 2009 jsou již dnes považováni za "klasiky" současné mladé malby, jejichž tvorba spoluformuje aktuální trendy a indikuje další směrování uměleckého dění. Baffi ve svém uměleckém programu neustále hledá vlastní definici hranic abstrakce, v jejímž rámci jsou pro něj výchozími struktury hmoty, vlastnosti barev a modelovací schopnosti světla přenášeny do vizuálního jazyka malby. Každé zviditelněné gesto jeho tvůrčího procesu tlumočí výsledek racionální malířské analýzy. Formální kvality obrazů odkazují k modernistické tradici gestické malby - ke spontánnímu a ráciem neřízenému malířskému projevu.

Při bližším prozkoumání však odhalují svůj zásadní rozměr - promyšlené komponování barev a tvarů a odsledovatelné stopy interakcí hmoty v čase a prostoru, připomínající až animační fázování pohybu. Jeho kompozice se dají nazvat "choreografiemi" tahů štětce, pohybů, které vedou k silnému vizuálnímu efektu prolínání a přerůstání rovin a tvarů v prostoru (většinou) velkorozměrového plátna.

Každý z Baffiho obrazů má svůj původ v konkrétním vizuálním zážitku, který je následně modifikován prostřednictvím počítačové grafiky a (nebo) upravený autorským zásahem při přenášení na plátno. Předloha se analyticky rozpadá do fragmentů, roviny se překrývají a znovu spojují v nových útvarech. Autor v rámci maleb divákovi poskytuje malé náznaky, body cíleně přitahující pohled, které sám nazývá "šperky". Prostřednictvím nich umožňuje divákovým očím zachytit původní tvar a rozvinout ho ve vlastní imaginaci.

Diana Majdakova

Životopis

Dávid Baffi se narodil v roce 1980 v Rožňavě.

V letech 2000-2006 studoval na Vysoké kole výtvarných umění v Bratislavě v malířském ateliéru prof. I. Csudaia, v roce 2005 absolvoval stáž na fakultě intermédií Akademie výtvarných
umění v Budapešti a v roce 2002 na Univerzitě výtvarných umění a kultury v Newcastle Upon Tyne ve Velké Británii.

Jeho tvorba byla prezentována na důležitých skupinových výstavách reflektujících aktuální tvorbu:

  • 2003: TransProArt, Szentendre, Maďarsko
  • 2004: Ivan Csudai - Evolution, Vychodoslovenská galerie Košice
  • 2005: Forever hungry! Tranzit workshops, Bratislava
  • 2006: Made in akryl, Kuřim, Česká republika

Samostatně vystavoval například v r.2004: Ateliér, Muzeum kultury Maďarů na Slovensku, Bratislava a Municipal Gallery, Bratislava, v r. 2005: Bonjour, Bratislava.

Opakovaně byl finalistou soutěže VUB malba (2006, 2007, 2013).

V současnosti žije a tvoří v Rožňavě.