David Baffi - ukázky z tvorby

Každý z Baffiho obrazů má svůj původ v konkrétním vizuálním zážitku, který je následně modifikován prostřednictvím počítačové grafiky a (nebo) upravený autorským zásahem při přenášení na plátno.